1

Тема: Австрия моими глазами. "Mozart II". Шоу на Грабене в Вене (видео)