1

Тема: Австрия Вена Софья Фисенко. Rossini "La pastorella delle Alpi" (видео)

Софья Фисенко. Rossini "La pastorella delle Alpi"

[video (flash player not installed)]


Концерт в Вене. Австрия.