1

Тема: Австрия Вена. Елизавета Лысенкова. Д.Шостакович "Марш" (видео)

Елизавета Лысенкова. Д.Шостакович "Марш"

[video (flash player not installed)]


Концерт в Вене. Австрия.