1

Тема: Австрия Вена. Инанна Бубирь и Алёна Васненкова "Adios Nonino" (видео)

Инанна Бубирь и Алёна Васненкова (Энгельс, Россия) A.Piazzolla "Adios Nonino"

[video (flash player not installed)]


Концерт в Вене. Австрия.