1

Тема: Австрия Вена. Бетховен "Frühlingssonate" (видео)

Бетховен "Frühlingssonate"

[video (flash player not installed)]


Концерт в Вене. Австрия.